SwedTech Extended Basic Skills

Från: 2 000 kr

24-30 oktober

Kursen Extended Basic Skills har idag ingen motsvarighet gällande vidareutvecklande kurser. SwedTech Diving har valt att lägga in omfattande teori och dykträning som i andra system kommer in långt senare. Upplägget på kursen gör att du stegvis lär dig avancerade dyktekniker utan att det känns oövervinnerligt.

Efter att ha genomfört denna kurs är dina förutsättningar att klara av en teknisk dykkurs mycket goda. Men även dykare som vill utöka sin kunskap inom dykskicklighet och utrustningskonfiguration kan gå kursen, och därigenom förbättra säkerheten, medvetandenivån och sitt självförtroende inom dykning.

Under kursen går vi igenom effektiv och strömlinjeformad utrustningskonfiguration för sportdykning och teknisk dykning. Vi övar simtekniker, avvägning, dykning i team, kommunikation, dykplanering och problemlösning.

I Extended Basic Skills ingår Nitroxutbildning samt hantering fullt ut av en stageflaska med bottengas.

Hur du än väljer att använda dina nya kunskaper efter kursen vet vi att du blivit en skickligare och mer medveten dykare. Du har framför allt blivit en dykare som kommer att njuta ännu mer av framtida dykning.

Du kan välja att dela upp kursen i tre delar:

  • Teori
  • Simtekniker, teamdykning och problemlösning
  • Hantering av stageflaska

Dessa tre delar ger en certifiering till Extended Basic Skills. Du väljer din egen takt om du önskar dela upp kursen. Självklart finns möjligheten att gå kursen på traditionellt sätt, som en enhet. Du kan lägga in ytterligare en del för att uppnå Extended Basic Skills +. Det handlar om ett djupdyk till max 40 meter med Trimix som andningsgas. Kursen kan utföras med singelflaska eller dubbelpaket.

Förkrav Extended Basic Skills:

  • Eleven ska vara minst 18 år
  • Kunna uppvisa minst 50 loggade dyk i torrdräkt och kalla vatten
  • God fysisk och mental hälsa.

Pris för full kurs är 9900 kr plus boende/mat om 800kr per dag. Har du redan gått den första teoriworkshopen 27/8 så drar vi av 1000kr från kurspriset.

För mer info om kursen se https://www.swedtechdiving.se/kurser/extended-basic-skills/

Anmälningsavgiften är 2000kr, resterande faktureras till dig innan kursstart.

Max antal tillgängliga platser är 10 stycken. Vänligen kontakta info@captainbaltic.se om inte tillräckligt med platser finns.
Deltagare #1: *
Fyll i deltagaruppgifter ovan
Välj datum i kalendern ovan

Du gillar kanske också…