Bok Sjö & Älv

400 kr

En fin undervattens fotobok från landets sötvatten. Ytterst relevant läsning för Östersjödykare då många av våra kustnära dykplatser är sötvatten.

Förvattarens beskrivning:
VATTNETS INNEVÅNARE
Växter och djur. Fiskar, kräftdjur och allehanda kända och okända småkryp. Deras levnadsvanor och beteende. Blomväxter, alger och mossor och deras sällsamma anpassningar till vattenliv. Ursprungliga innevånare, invandrare och inplanterade arter.

VATTNETS LIVSMILJÖER
Från skvalpet på ytan till de dunkla djupen. Gnistrande klara fjällsjöar, trolskt mörka skogstjärnar och de frodiga slättsjöarnas algvälling. Porlande skogsbäckar och mäktigt flytande älvar. Och så de miljöer, som människan skapat ellet påverkat, på ont eller gott.

Kategori: Etikett:

Du kanske också gillar …