Teknisk dykning

TEKNISK DYKNING öppnar upp möjligheter till att besöka ännu fler vrak i Östersjön. Det handlar om att ha större kontroll under ytan, kunna hantera mer utrustning samtidigt och ha en helt annan typ av dykplanering. Efter det kommer möjligheten till djupare dyk.

PADI Tec Basics: Första instegskursen till teknisk dykning kallas Tec Basics och lär dykaren grunderna för god trim, fenteknik, stagehantering, lindragning, planering, kommunikation och mer utrustning. Du får lära dig rätt val i utrustning och vi hjälper dig komplettera med det som behövs. Har du ingen utrustning för teknisk dykning sedan innan så beställer du den av oss i god tid innan kursen, så hjälper vi dig att välja rätt. Det finns även möjlighet till att hyra utrustning under kursens gång. Vi dyker med dubbelpaket och har all utrustning anpassad för kalla dyk i Östersjöns vatten.

Kursen pågår i tre dagar, minst 3 dyk och börjar med en evaluering av tidigare skills. Pris för kurs inklusive kursmaterial, eminenta instruktioner och certifikat är 7500 kr. Boka här!

Efter avklarad kurs uppmuntrar vi dig att dyka ett tag och drilla in dina färdigheter, för att sedan fortsätta med Tec 40. Det är alltså bra att gå Tec Basics ett tag innan för att ge dig tid att dyka så mycket som möjligt.

PADI Tec Diver är ett samlingsord för Tec 40, Tec 45 och Tec 50 tillsammans och det går att baka ihop kurserna på flera sätt om rätt förkunskaper och tid finns. Dessutom kan man göra alla tre eller delar av dem med Trimix. Man kan med fördel göra kurserna var och en för sig och på så sätt få mer tid att träna på sina färdigheter mellan kurstillfällena.

PADI Tec 40: Teknisk dykning ner till 40m, kursen heter Tec 40. Vi lär oss hur man hanterar decoplanering, stageflaskor och hur det funkar att dyka på vrak i Östersjön ner till 40m. Det ger dykaren möjlighet at använda upp till 50% nitrox som decogas och en stageflaska med max 10 minuters deco.

Kursen pågår i 2-3 dagar beroende på dina färdigheter, och innehåller 4 dyk. Pris 7500 kr inklusive kursmaterial, instruktioner och certifikat.

PADI Tec 45: Nästa nivå heter Tec 45 och är som det låter något djupare. Vad det betyder rent praktiskt för vrakdykning i Östersjön är att vi når andra typer av vrak. Under kursens gång lär du dig hantera ren syrgas, mer decoplanering och längre decostopp. Vi övar även på nödsituationer inom teknisk dykning och rutiner för vrakdykning från båt. Kursen pågår i 2-3 dagar beroende på dina färdigheter, och innehåller 4 dyk. Pris 7500 kr inklusive kursmaterial, instruktioner och certifikat.

På den här nivån börjar det bli dags att tänka på trimix som gas. Det finns möjlighet att gå kursen med trimix-tillägg som även syns på ditt certifikat sedan och låter dig dyka på max 40% helium och minst 21% syrgas. Pris för trimix-tillägg är 2000 kr ink plus gas.

PADI Tec 50: Något djupare och med dubbla stageflaskor, en med syrgas och en med 50%. Mer nödsituationer och mer dykplanering. Kursen pågår i 2-3 dagar beroende på dina färdigheter, och innehåller 4 dyk. Pris 7500 kr inklusive kursmaterial, instruktioner och certifikat.

Paket: efter avklarad Tec 40 och en del dykträning, kan vi baka ihop Tec 45 och Tec 50 med trimixtillägg och köra dem under 5 dagar med 8 dyk. Pris 14000 kr.

*gaskostnad tillkommer på samtliga kurser.

Kolla in vår kalender om det ligger datum uppe eller maila oss med önskemål. https://vrakdykarpensionatet.se/kalender-bokning/.