Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du handlar av oss. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter samt dina rättigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter om en levande fysisk person såsom namn, personnummer, bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Vrakdykarpensionatets verksamhet är Captain Baltic Marine AB personuppgiftsansvarig org nummer 559300-6983.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Ditt namn, adress och kontaktuppgifter för betalning och uppföljning för frakt och underlätta framtida inköp/anmälan till utfärder. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig enligt försäljningsvillkoren samt för att uppfylla regler i lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. För dykerfarenhet vid bokning av aktiviteter uppmanar vi dig att uppdatera dem varje år.

Hur skyddas dina personuppgifter, och vart finns de?

Personuppgifter finns bara tillgängligt för relevanta parter inom Captain Baltic Marine AB  samt vid faktura lagras de även hos vår fakturaleverantör Fortnox AB.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Dyker du med oss är det även bra om du uppdaterar din dykrelaterade information regelbundet för att vi ska kunna ge dig så bra service som möjligt.