Vrak & Dykplatser 

VRAK & DYKPLATSER Östersjön är fyllt av vrak och livsmiljöer för det marina livet där säsonger varierar mellan ljust & mörkt, kallt & varmt. Det finns mängder av vrak och dykplatser, men för att behålla några hemligheter tills ni kommer och dyker med oss så är här ett axplock av vrak beskrivna. Inför varje utfärd sätter vi ihop en dykplan planerad efter väder och vind och dykarnas erfarenhet.

Vrakdykningen i Östersjön är unik. Vi behöver skydda och bevara vraken för att de ska kunna fortsätta berätta sin historia. Vi som dykare har därför ett ansvar att inte röra något på vraken och ha bra trim och avvägning, dyka med respekt för det magnifika historiska kulturarvet som ligger i Östersjön. Ta mig direkt till kalender & bokning!

-dykplatsbeskrivningar-

Gröne Jägaren Under stormaktstidens sjöslag fanns många sorters skepp. Gröne Jägaren var en brännare utrustad med krut för att skapa rökridåer och oreda och kunna sätta andra fartyg i brand. En dag i juni 1676 när besättningen beskådade bärgningen av regalskeppet Riksäpplet så klantade kocken ombord till sig, lyckades tända eld på skeppet och straxt därefter gick Gröne Jägaren ner med besättning ombord.

Djup: 29m
Förlisningsår: 1676
Svårighetsgrad: medel/mörk/kräver bra avvägning

Anna-Maria Tidigt 1700-tal var det en hård vinter och i hamnen i Dalarö hade flöjten Anna-Maria sökt skydd och väntade på att isen skulle lossa så att detta fraktfartyg kunde fortsätta sin färd söderut lastat till bredden med plank och byggmaterial. Besättningen frös och levde under knapra förhållanden. När besättningen en kväll gjort upp eld för att laga mat så lockades sjömännen in till byns krog för att få sig värmande dryck och sällskap. Brasan ombord var inte ordentligt släckt och skeppet brann ner till hälften medans samhällets invånare stod vid kajen och beskådade spektaklet, sedan sjönk Anna-Maria.

Djup: 29m
Förlisningsår: 1709
Svårighetsgrad: lätt-medel/kräver bra avvägning

Bodekull Svensk stormaktstid och regenter avlöste varandra med olika krigsstrategier. Bodekull var från början tänkt att ingå i kungens flotta och var sådeles byggt för det samt bestyckad. När dKarl XI tog över omvandlade han en del av flottan till transportfartyg istället. När Bodekull sjönk 1678 var hon lastad med mjöl och matvaror påväg till en kvarn utanför Stockholm. Varför man valde att mala sitt mjöl där och inte i någon av kvarnarna mer söderut kvarstår som en gåta och Bodekull, även kallat Dalarövraket, ligger än idag kölrätt upp med många detaljer att beskåda.

Djup: 29m
Förlisningsår: 1678
Svårighetsgrad: medel/mörk/kräver mycket bra avvägning

Riksäpplet Ett av tre stora och ståtliga regalskepp under Karl XIs regi. Det stora sjöslaget vid Öland hade redan orsakat stora delar av flottan att gå under, men Riksäpplet lyckades ta sig hem för att söka skydd av kanonerna vid Dalarö Skans. Men en kort efteråt blåste det upp till storm. Riksäpplets ankarlina brast och skeppet krossades mot skäret. Äpplet och sjönk på bara några meters djup och under många år stod det ovanför vattenlinjen för allmän beskådan, ända tills dynamiten uppfanns och man sprängde vraket för att bärga lasten och det värdefulla virket. Än idag är det en mäktig syn och dess gigantiska träspant vittnar om att detta en gång i tiden varit ett mäktigt örlogsfartyg.

Djup: 12m
Förlisningsår: 1676
Svårighetsgrad: lätt

Tyr Under en snöstorm en hård vinter i början på 2000-talet bokstavligen frös denna isbrytare/bogserbåt ihjäl. Den låg vid sin kajplats i Hammarby och isen tog skeppet som var försvunnet under några år och återfanns av dykare med hjälp av sonar på en plats långt bort från sin hamnplats. Nu vilar denna båt stående upprätt på havets botten och är ett fint vrakdyk. Var det en olycka eller är den sänkt med flit?

Djup: 33m
Förlisningsår: 2001
Svårighetsgrad: medel

Victor Tät dimma under slutet av 1800-talet gjorde att detta flermastade segelfartyg sökte skydd invid Ornö. Under natten natten blåste det upp till storm och ankaret lossnade, skeppet krängdes upp på land och där blev det liggandes under en lång tid. Under nationalromantikens era åkte sommarsocitén från Dalarö hit för att beskåda spektaklet. Med åren så gled skeppet ner för bergsknallen och gömdes slutligen under ytan ända tills det återupptäckas av dykare på 60-talet.

Djup: 29m
Förlisningsår: 1897
Svårighetsgrad: medel

Ingrid Horn En mörk natt kolliderar två lastfartyg på grund av dålig kommunikation. Ingrid Horn hade ont om fotogen ombord och hade inte alla lanternor tända. Fylld med tung last och en skarp kollision med ett annat tungt fartyg gjorde att Ingrid Horn sjönk på rekordtid och ligger nu veckad efter bottenkonturen mitt i farleden mellan Ornö och Dalarö. I folkmun kallas denna förlisning för Den Stora Olyckan. Här är det strömt ibland och allt som oftast partiklar i vattnet från lerbotten kring fören, man kallar det för att Ingrid är på dåligt humör. Det är ett mer krävande dyk, men otroligt fint och många detaljer att titta på. Väldigt populärt bland rutinerade vrakdykare och tekniska dykare med ett inslag av midskeppsångarnas era.

Djup: 24-40m
Förlisningsår: 1917
Svårighetsgrad: medel-avancerad/mörk/teknisk

Sappemeer Ett holländskt tvåmastat lastfartyg byggt i stål som var lastat med 650 ton kalksten från Gotland gick på grund en blåsig höstdag 1969 och sjönk. Kapten ombord hade inte räknat med avdriften i sin navigering utan gick på grundet vid Inre Bådarna. Idag ligger vraket något slagsida och visar upp sina lastutrymmen med innehåll.

Djup: 20m
Förlisningsår: 1969
Svårighetsgrad: lätt-medel

Akvarieviken Skyddat från väder och vind ligger denna bukt och myllrar av marint liv. Här ser vi flera olika varianter av Östersjöns miljöer och den grunda delen fungerar som barnkammare för många fiskarter.

Djup: 0-15mm
Svårighetsgrad: lätt

Nakenviken Slänten ner i denna samling öar överaskar med marint liv. Här spanar vi efter piggvar och brackvattennudingar! Nakenviken är en stor dykplats med både sandbotten och stenbumlingar. Särskilt bra på ljuva sommardagar med en frisk bris och strålande sol.

Djup: 0-25m
Svårighetsgrad: lätt

Hulda af Wen Från en era fylld av tvåmastade segelskutor där allt som handlades fraktades med båt. Här ligger ett uttjänt lastfartyg som dessutom medverkat i inte mindre än två stora spelfilmer för sin tid. Vraket efter Hulda ligger på ett soligt dykdjup och passar alla erfarenhetsnivåer. Här är det ofta mycket marint liv, spana efter Mindre Havsnål och Tångsnälla.

Djup: 4-10m
Förlisningsår: 1956
Svårighetsgrad: lätt

Kostervraket Rund i formen och lastad med säd hamnade detta lastfartyg i busväder och sjönk år 1754. Kostervraket är ett tidstypiskt vrak med fina detaljer som passar den lite mer erfarna dykaren. Vraket ligger på något öppet vatten och det är fri nedstigning på shotline.

Djup: 36m
Förlisningsår: 1754
Svårighetsgrad: medel-avancerad/kräver bra avvägning

Fringilla Lite djupare ner mitt i en farled ligger Fringilla, ett lastfartyg som gick ner på 30-talet. Ståtligt står hon upp och många detaljer finns kvar. På grund av läget kan vi bara dyka här vid lugnt väder och under den kalla årstiden då det är mindre båttrafik i skärgården. Det är en avancerad dykplats för tekniska dykare vana vid riktigt kalla temperaturer.

Djup: 47m
Förlisningsår: 1930
Svårighetsgrad: teknisk