Teman & Paket

Teman & Paket

Varje paket skräddarsys för olika upplevelser och behov. Inför utfärderna sätter vi ihop en dykplan efter tema, väder och vind, kaptenens humör och dykarnas erfarenhet. Några exempel på olika teman är:

Historiska vrak– Med fokus på svensk stormaktstid, kungar och sjöslag. På dessa turer kollar vi på träskepp, pratar om regalskepp och nördar in oss i svunna tiders maktkamper.

Industrialismen– I takt med att ångmaskinen uppfanns så ändrades spelreglerna för handel och transport över havet. Vissa skepp nådde aldrig sin destination utan ligger och berättar sin historia på Östersjöns botten. 

Kampen om Östersjön– Krig har sänkt många skepp. Inte bara krigsfartyg men även handelsfartyg och oskyldiga sjömän. Rädslan för invasion av främmande makter har funnits i århundraden och belägg för det vilar på botten.

Fish & Ships– Under dessa turer dyker vi både vrak och besöker naturdyksplatser. Bästa av båda världar helt enkelt. Du får möjlighet att lära dig mer om det marina livet och vi spanar in vad som växer på vraken.

Vi lägger upp utfärder både i vår bokningakalender men även på facebook, klicka här för att spana in vår facebooksida!

Har ni önskemål? Vi har strålande grupprabatter och paketerar ihop en helg som passar era behov.

Boka genom att maila oss på info@vrakdykarpensionatet.se